Beste Prijs Garantie

Privacy Policy

Inleiding

Wij bij BEST WESTERN PARKHOTEL BRUSSEL hechten belang aan uw persoonlijke privacy. Het is voor ons allemaal van het grootste belang dat elke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met inachtneming van de privacy van het individu. Daarom stellen wij steeds alles in het werk om te verzekeren dat elke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) en andere toepasselijke wetgeving. Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op persoonsgegevens van gasten, klanten en leveranciers en alle andere personen die geregistreerd kunnen zijn in IT-systemen (zoals reserveringssystemen, website, apps, getrouwheidsprogramma‘s of dergelijke of persoonsgegevens die zijn doorgestuurd door reisagentschappen, andere boekingssites of gelijkaardig).

De verwerkingsverantwoordelijke;

BEST WESTERN PLUS PARK HOTEL BRUSSELS

RIB NV

AVENUE DE L’YSER 21

1040 Brussel

BTW  BE 0450.059.214

TELEPHONE: +32 (0) 2 735 74 00

E-MAIL: administration@parkhotelbrussels.be

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

Afhankelijk van de situatie verzamelen wij informatie via u of via andere bronnen. 

Via u

Indien u contact met ons hebt in verband met een reservering of om een hotelreservering te maken, als u speciale verzoeken hebt in verband met uw bezoek of als u gebruikmaakt van de sociale media die wij aanbieden, dan verzamelen en verwerken wij de informatie die u ons geeft (en dit omvat bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals informatie over allergieën). Wij verzamelen ook informatie van u die wij nodig hebben voor onze getrouwheidsprogramma van BEST WESTERN (zie bijzondere voorwaarden van deze programma‘s).

Van andere bronnen

Indien iemand een reservering maakt voor u, verwerken wij die persoonsgegevens over u.

Soms ontvangen wij ook persoonsgegevens van derde partijen (waaronder onze reserveringsgroep BEST WESTERN) waarmee wij zaken doen of die leveranciers zijn van ons.

Daarnaast kunnen wij of een derde partij, voor zover de wet het toestaat, in bepaalde omstandigheden gebruikmaken van trackinginstrumenten (zoals cookies) om informatie te verzamelen over u.

In bepaalde omstandigheden verwerken wij persoonsgegevens over u die afkomstig zijn van openbare bronnen.

In die gevallen verwerken wij persoonsgegevens over u, die wij ontvangen van andere bronnen dan uzelf. Wij zullen u hierover informeren in overeenstemming met de AVG (indien mogelijk).

Verschillende types van verwerkingsactiviteiten

Informatie over gasten

Type van persoonsgegevens

Contactinformatie (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres), demografische informatie (zoals leeftijd, geslacht en taal), verblijfsinformatie (en die kan bijzondere categorieën van persoonsgegevens omvatten, zoals informatie over allergieën), paspoortnummer, nummers van getrouwheidsprogramma‘s, betalingsgegevens (zoals kredietkaartnummer), bedrijfsinformatie, informatie over de reservering, informatie (bijv. feedback over onze hotels en diensten) die u ons bezorgt.

 

 

 

Wettelijke basis voor de verwerking

Toestemming (wanneer wij die hebben gevraagd en u die hebt gegeven) of dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek om een overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld in samenhang met een reservering).

Doel

Om u de diensten en producten te bieden die u hebt gevraagd (bijvoorbeeld in samenhang met een reservering).

Informatie over contactpersonen

Type van persoonsgegevens

Contactdetails zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wettelijke basis voor de verwerking

Gerechtvaardigde belangen – wij gebruiken uw gegevens op een manier die u redelijkerwijze kunt verwachten en die een minimale impact heeft op uw privacy (of als er een dwingende noodzaak is voor de verwerking) en uitsluitend in overeenstemming met het doeleinde.

Doel

Wij verwerken persoonsgegevens voor het beheer van de leveranciersrelatie, voor contacten in uiteenlopende aangelegenheden, facturatie en marketing (indien van toepassing) of wij communiceren op andere manieren met u en uw onderneming.

Sociale media

Type van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons doorstuurt via sociale mediaplatformen (bijv. naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Wettelijke basis voor de verwerking

Toestemming (wanneer wij die hebben gevraagd en u dat hebt aanvaard) of dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek om een overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld in samenhang met een reservering) of gerechtvaardigde belangen.

Doel

Om u de diensten en producten te leveren die u wenst, en om onze diensten en producten te commercialiseren en om met u te communiceren.

E-mail

Type van persoonsgegevens

Naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere persoonsgegevens die u ons doorstuurt via e-mail. 

Wettelijke basis voor de verwerking

Toestemming (wanneer wij die hebben gevraagd en u die hebt gegeven) of dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek om een overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld in samenhang met een reservering) of gerechtvaardigde belangen.

Doel

Om u de diensten en producten te leveren die u wenst, en om onze diensten en producten te commercialiseren en om met u te communiceren.

 

 

 

Persoonsgegevens van kinderen

Voor zover wij weten, hebben wij geen contact met kinderen jonger dan 18 jaar, noch verzamelen wij persoonsgegevens van hen zonder relevante toestemming van een ouder of voogd. Indien u meent dat wij per ongeluk dergelijke informatie hebben verzameld, kunt u contact met ons opnemen, zodat wij onmiddellijk ouderlijke toestemming kunnen vragen of de informatie kunnen verwijderen.

Direct marketing

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te communiceren met u en om u aanbiedingen en andere informatie over marketingactiviteiten te bezorgen. Indien u toestemming hebt gegeven om marketingmateriaal te ontvangen, kunt u achteraf op elk ogenblik die toestemming herroepen. 

Daarnaast, indien u marketing ontvangt, hebt u het recht om ons op elk ogenblik een halt toe te roepen om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden en u hebt op elk ogenblik het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden (zie verder hierna over uw opportuniteiten en rechten in dit verband). Verder kunt u weigeren om marketingmateriaal te ontvangen door gebruik te maken van de links in de desbetreffende communicatie.   

Camerabewaking

Wij gebruiken camerabewaking in het hotel. Camerabewaking wordt beschouwd als bijzonder gevoelig vanuit privacyoogpunt en het is van groot belang dat elke camerabewaking plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wetgeving die van kracht is van tijd tot tijd.

Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst over onze camerabewaking (zie contactdetails hierna).

Verschillende soorten systemen

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens verwerken in, of in samenhang met, inter alia, de volgende types van systemen:

Management-systeem,  Operation-systeem, systeem voor personeelsregistratie, productiviteitssysteem, telefoniesysteem, boekhoudkundig systeem, kloksysteem,  telefonie-communicatiesysteem, loonsysteem, kredietkaartsysteem, sleutelkaartsysteem, tv- en IT-infrastructuur (internet enz.) en videobewakingssysteem.

De ontvangers of de categorieën van ontvangers die de persoonsgegevens krijgen:

Om u te dienen kunnen wij uw persoonsgegevens en anonieme gegevens delen met andere ondernemingen (voornamelijk BEST WESTERN INTL.), zoals verkopers, aannemers en ondernemingen waarmee wij samenwerken. Hun gebruik van informatie is beperkt tot deze doeleinden en onderwerpen aan overeenkomsten waardoor ze gebonden zijn aan vertrouwelijkheid. Onze verkopers verzekeren dat alle redelijke maatregelen worden getroffen om de gegevens die zij namens ons bijhouden, te beschermen, ook al kunnen geen garanties worden geboden rond gegevensveiligheid.

Daarnaast kunnen wij informatie delen met derde partijen, die als gegevensverwerkers diensten verlenen aan ons (bijv. ondernemingen die, bijstand verlenen voor marketingactiviteiten) en met andere ondernemingen (bijv. om reserveringen te vergemakkelijken). Indien nodig delen wij informatie met relevante autoriteiten.

Wij kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie delen (zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) met BEST WESTERN INTL. om u relevante reclameaanbiedingen of diensten aan te bieden.

Analyseondernemingen kunnen toegang krijgen tot anonieme gegevens (zoals IP-adres of toestel-ID) om ons te helpen begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend namens ons. Zij delen ze niet, tenzij in geaggregeerde vorm; er worden geen gegevens van individuele gebruikers gedeeld.

Overdracht van gegevens aan derde landen:

Als hoofdregel geldt dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan een derde land (i.e. een land buiten de EU/EER). Als dat toch gebeurt, gebeurt dit via de BEST WESTERN INTL groep en verwijzen wij dan naar hun privacy verklaring. https://www.bestwestern.be/legal/privacy-policy

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met het doeleinde van de relevante verwerking. Onze verantwoordelijke managers zullen verzekeren dat toepasselijke werkwijzen voor de verwijdering van persoonsgegevens worden gevolgd (gelieve te noteren dat sommige wetten vereisen dat bepaalde types van informatie gedurende een welbepaalde langere periode moeten blijven bewaard).

 


Welke rechten hebt u als betrokkene?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, in sommige gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking en om te eisen dat persoonsgegevens worden verwijderd, dat hun verwerking wordt beperkt (verwerking van persoonsgegevens beperkt tot een welbepaald doeleinde), en dat ze moeten worden overgedragen aan u op een IT-support (overdraagbaarheid van de gegevens). Gelieve er echter rekening mee te houden dat bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn om bepaalde verplichtingen te kunnen vervullen, zoals betalingsinformatie, en daarom niet kunnen worden beperkt of verwijderd voor dat doeleinde. U hebt ook het recht om uw toestemming te herroepen, wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming. Wanneer dat het geval is, wordt dit vermeld als de wettelijke basis in de relevante rubrieken.

Om uw rechten krachtens de AVG uit te oefenen, moet u uw verzoek opsturen naar of contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke (de contactgegevens vindt u onderaan). Onderaan vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van uw rechten als betrokkene.

A.      Uittreksels van bestandssystemen
U hebt het recht om informatie te krijgen over welke persoonsgegevens geregistreerd zijn over u in onze bestandssystemen, over het algemeen gratis (gewoonlijk uittreksels van bestandssystemen genoemd). Gelieve uw verzoek voor een uittreksel van de bestandssystemen te versturen naar de verwerkingsverantwoordelijke (zijn contactgegevens vindt u onderaan). Het uittreksel wordt normaal binnen een maand verstuurd naar u, naar het e-mailadres dat is geregistreerd in onze systemen of uw Nationaal Openbaar Register adres. Indien het langer dan een maand duurt, zullen wij u informeren over de redenen van de vertraging. Indien u meent dat informatie over u in een bestandssysteem onjuist of misleidend is, kunt u contact met ons opnemen.

B.       Het recht op correctie
Als betrokkene hebt u het recht om te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens over u als betrokkene corrigeren. Dit betekent ook dat u als betrokkene het recht hebt om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te bezorgen. Dergelijke aanvulling houdt verband met persoonsgegevens die ontbreken en die relevant zijn, rekening houdend met het doel van de gegevensverwerking.

C.       Het recht op verwijdering
U hebt het recht om contact met ons op te nemen en te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. In de volgende gevallen moeten de persoonsgegevens worden verwijderd:

-         wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld.

-         wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u die toestemming herroept (en er geen wettelijke basis is voor de verwerking).

-         wanneer de verwerking plaatsvindt voor direct marketing en u als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens.

-         wanneer u als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvindt volgens een belangenafweging en er geen gerechtvaardigde reden is die zwaarder weegt dan uw belang.

-         wanneer de persoonsgegevens onwettig werden verwerkt.

-         wanneer verwijdering vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

-         wanneer de persoonsgegevens verband houden met kinderen en werden verzameld samen met het kind waarbij een profiel werd aangemaakt in een sociaal netwerk.

Wij hebben het recht om verwijdering te weigeren in bepaalde gevallen, onder meer om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 


D.      Het recht om verwerking te beperken
In bepaalde gevallen hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Een beperking impliceert dat de gegevens worden gemarkeerd zodat ze in de toekomst enkel nog mogen worden verwerkt voor welbepaalde doeleinden. Het recht op beperking is van toepassing wanneer u meent dat de gegevens onjuist zijn en u een correctie vraagt. In die gevallen kunt u een beperking van de verwerking vragen zolang wij de juistheid van de gegevens onderzoeken.

E.       Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonsgegevens te krijgen over u als betrokkene die u ons hebt gegeven en het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht is van toepassing op geautomatiseerde verwerking, wanneer de verwerking van persoonsgegevens stoelt op een toestemming van u als betrokkene, om een overeenkomst met u uit te voeren en dit is enkel van toepassing op gegevens die u zelf hebt gegeven.

F.       Het recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om op elk ogenblik bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer het gaat om persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval kunnen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij een dwingend gerechtvaardigd belang kunnen aantonen voor de verwerking, dat zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of wanneer de verwerking plaatsvindt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u als betrokkene het recht om op elk ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u voor dergelijke marketing, waaronder het opmaken van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

 


Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats (waaronder profiling).

Hebben wij uw toestemming gevraagd? Dan kunt u uw toestemming steeds herroepen!

In bepaalde omstandigheden moeten wij uw toestemming vragen om u diensten aan te bieden of uw persoonsgegevens te verwerken. Nadat wij uw toestemming hebben gekregen, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die verband houden met dergelijke service, product of dergelijke.

In de volgende gevallen, onder andere, kunnen wij uw toestemming vragen:

Marketingactiviteiten;

In samenhang met de verwerking van gegevens van kinderen (wanneer wij toestemming van een ouder krijgen);

Indien wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken (zoals allergieën);

Indien wij persoonsgegevens doorsturen naar een derde land:

Verwerking van reserveringen

Verwerking van persoonlijke voorkeuren met het oog op personalisering

Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, hebt u op elk ogenblik het recht om de toestemming te herroepen (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat de toestemming was herroepen). Indien u uw toestemming zou willen herroepen, verwijzen wij u naar dezelfde dienst, website of dergelijke waar u uw toestemming hebt gegeven of u neemt contact met ons op via het onderstaande adres of telefoonnummer.

U hebt altijd het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit of een overeenkomstige toezichthoudende autoriteit

De supervisie wordt uitgeoefend door de gegevensbeschermingsautoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit heeft de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd door ons na te kijken. Indien wij niet voldoen aan de AVG, kan de autoriteit bijvoorbeeld een waarschuwing geven en/of een administratieve boete opleggen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om een beschermingsniveau te verzekeren dat passend is voor het risico met relevante verwerkingsactiviteit (waaronder redelijke stappen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking). Wij versleutelen gegevensoverdracht op pagina‘s waar u betalingsinformatie doorgeeft. Geen enkele veiligheids- of versleutelingsmethode kan echter garanties bieden voor de bescherming van informatie tegen hackers of menselijke fouten. Wees altijd voorzichtig als u op internet actief bent.

Varia

U bent niet verplicht om ons informatie en persoonsgegevens over u te geven. In sommige gevallen zullen wij u echter bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden als wij geen toestemming krijgen om uw persoonsgegevens te verwerken.

Contactdetails

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen over onze privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen:

BEST WESTERN PLIUS PARK HOTEL BRUSSELS

RIB NV

AVENUE DE L’YSER 21

1040 Brussel

BTW  BE 0450.059.214

TELEPHONE: +32 (0) 2 735 74 00

E-MAIL: administration@parkhotelbrussels.be

 


Updates van de Verklaring

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Zoals wettelijk vereist zullen wij u informeren wanneer onze Verklaring fundamenteel wijzigt. Wij zullen steeds een bijgewerkte versie publiceren op onze relevante websites. Gelieve daarom onze website te controleren op updates.